ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΥΔ ΠΚΠ INTERREG IV του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος για τη σύνταξη:
i) της Μελέτης της εκ των προτέρων αξιολόγησης (Ex ante evaluation) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2014 – 2020
ii) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Strategic Environmental Assesment) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020
• Παράλληλη Αξιολόγηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
• Εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του ΠΕΠ Ηπείρου 2014 – 2020
• Μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου
• Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας και χωροθέτησης νέων χώρων οργανωμένης υποδοχής βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Β.Ε.ΠΕ) στους νομούς της Ηπείρου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
• Εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014 – 2020
• Υπηρεσίες Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την εξειδίκευση των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
• Υπηρεσίες Συμβούλου για τα έργα ανάπτυξης των εκθεσιακών και συνεδριακών υποδομών της Δ.Ε.Θ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
• Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για την υλοποίηση του Έργου “Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization- Έξυπνη Εξειδίκευση)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ. για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στα Έργα Περιόδου 2007 – 2013 που διαχειρίζεται η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
• Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ο.Λ.Θ. A.E. ή επανασχεδιασμού της Οργανωτικής δομής της Ο.Λ.Θ. A.E.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Εκπόνηση μελέτης, διαμόρφωση αναπτυξιακών σχεδίων οργανωσιακής καινοτομίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίησή τους σε 10 πολύ μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της περιοχής της Θεσσαλονίκης (WIDE Πρόγραμμα)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
• Επικαιροποίηση Μελέτης Διαχρονικής Αποτύπωσης της Οικονομικής Κοινωνικής πορείας του Ν. Δράμας – Μελέτη των Τάσεων και των Αναγκαίων Παρεμβάσεων για Κρίσιμους Κλάδους της Οικονομίας του Νομού Δράμας Προτάσεις Ανάπτυξης 2012 – 2020

Περισσότερα έργα:
• Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Μηχανισμού Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φυλών και Υποστήριξη της Εφαρμογής του / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
• Συστηματική Παρακολούθηση 17 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στις περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ)
• Εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Προγράμματος «Μεσογειακός Χώρος» (MED) 2007-2013 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ε.Υ.Δ. INTERREG III
• Εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
• Ανάλυση και περιφερειακή εξειδίκευση και προετοιμασία νέων ολοκληρωμένων δράσεων ποιότητας, ασφάλειας προϊόντων και αναγκαίων υποδομών ποιότητας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
• Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης INTERREG III για την ολοκλήρωση των διασυνοριακών προγραμμάτων «Ελλάδα- Αλβανία» και Ελλάδα-Βουλγαρία» της περιόδου 2000-2006 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΥΔ INTERREG III
• Διενέργεια ελέγχων του προγράμματος INTERREG IIIΒ ARCHIMED της Έκθεσης του Άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής της 2.3.2001 και σύνταξη της Έκθεσης που συνοδεύει την «Δήλωση Περάτωσης» της παρέμβασης / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Δράσεις του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006» / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
• Επιχειρησιακός σχεδιασμός και εφαρμογή θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠΕΞ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
• Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίων και επιπτώσεων ίδρυσης τριών εμπορικών μεγα-καταστημάτων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης / ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
• Σύμβουλος Υποστήριξης JESSICA / EFG EUROBANK / KANTOR
• Αξιολόγηση προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» / EFG EUROBANK – KANTOR
• Προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων ανάπτυξης εξαγωγικής εταιρείας παραγωγής παραδοσιακών gourmet τροφίμων από ελληνικά αγροτικά προϊόντα / PELOPACK Α.Ε.
• Αξιολόγηση σκοπιμότητας και ανάλυση επιπτώσεων από τη δημιουργία τριών νέων εμπορικών καταστημάτων της αλυσίδας ALDI στο Ν. Έβρου / ALDI HELLAS Α.Ε.
• Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας εκσυγχρονισμού μονάδας παραγωγής φυτικών ελαίων και μαργαρινών στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου / ΕΛΑΪΣ Α.Ε.
• Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης κέντρου αποθήκευσης και διανομής (logistics center) στην Β. Ελλάδα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου / ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε
• Παρακολούθηση και διαχείριση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για την κατασκευή κέντρου αποθήκευσης και διανομής (logistics center) πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου / PLUS HELLAS & ΣΙΑ Ε.Ε.
• Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2008-2013 του ΕΛΚΕΔΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΕΛΚΕΔΕ
• Έρευνα για τη Μεταβίβαση και τη Διαδοχή των ΜΜΕ στην Ελλάδα / ΕΟΜΜΕΧ