Επιδότηση έως 50% για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών υφιστάμενων ΜΜΕ στον κλάδο του Τουρισμού. Αφορά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000€ έως 150.000€.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο ενημερωτικό έντυπο του προγράμματος από την εταιρίας μας:

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο

Share this post on: