Επιδότηση έως 50% για την αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης & Υπηρεσιών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Αφορά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000€ έως 200.000€.

 Like Read more